• Sosnowiec, Al. Zwycięstwa 8

  • 32 296 31 96   |   576 296 969

Pracownia Elektrokardiologii

Elektrokardiolog

Pracownia Kontroli i Programowania Stymulatorów Serca wyposażona jest w Programator Encore firmy Medtronic pozwalający prowadzić kompleksową kontrolę wszystkich urządzeń wszczepialnych z
zakresu elektrokardiologii.

Pracownią kieruje lek.med. Katarzyna Wilkosz-Musiał. Doktor Katarzyna Wilkosz-Musiał na co dzień pracuje w III Oddziale Kardiologii Górnośląskiego Centrum Medycznego w Katowicach-Ochojcu.

Rozrusznik Serca - Stymulator

Stymulatory serca, nazywane popularnie „rozrusznikami” to grupa urządzeń stosowanych w leczeniu zaburzeń rytmu serca. Zaliczamy do nich:

stymulator serca
(VVI,DDD)
Koryguje zbyt wolną częstość akcji serca w stosunku do potrzeb organizmu
kardiowerterdefibrylator (ICD) Przerywa groźne dla życia arytmie
stymulator resynchronizujący (CRT)Stymulator poprawiający siłę skurczu serca u chorych z niewydolnością serca

Każdy stymulator aby działał sprawnie i wydajnie wymaga okresowej kontroli. Brak regularnej kontroli może skutkować zaburzeniami pracy urządzenia, szybkim wyładowaniem baterii, gorszym funkcjonowaniem i samopoczuciem pacjenta, a w pewnych sytuacjach nawet zagrożeniem życia.

Zaleca się aby klasyczne rozruszniki serca kontrolować średnio raz na 6 miesięcy, a bardziej skomplikowane urządzenia takie jak ICD czy CRT sprawdzać co 3-4 miesiące.

Kontrola stymulatora pozwala właściwie leczyć chorego i dostosować funkcję urządzenia do jego aktualnych potrzeb. Wydłużenie czasu działania baterii pozwala na przesunięcie w czasie konieczności wymiany stymulatora na nowy. Współczesne urządzenia przy regularnej ocenie mogą działać nawet do kilkunastu lat.

Kontrole powinny być wykonywane przez lekarza, który umie w odpowiedni sposób zareagować na to co zgłasza pacjent, a także zinterpretować dane dostarczane przez rozrusznik w odniesieniu do dolegliwości pacjenta. Pacjent ze stymulatorem, podobnie jak każdy chory okresowo wymaga modyfikacji leczenia, przeprogramowania urządzenia lub dodatkowych badań czy zabiegów.