• Sosnowiec, Al. Zwycięstwa 8

  • 32 296 31 96   |   576 296 969

EKG metodą Holtera

Badanie 24 godzinne EKG jest obecnie rutynowo stosowanym w diagnostyce i leczeniu zaburzeń rytmu serca. Pełni ważną rolę w stratyfikacji ryzyka zagrożenia złożonymi arytmiami komorowymi i nagłą śmiercią sercową. Pracownia Diagnostyki Nieinwazyjnej wyposażona jest w zestaw do diagnostyki holterowskiej firmy Mortara Instrument. Jest to 12-odprowadzeniowy holterowski system H-Scribe, produkt najnowszej generacji. Osadzony na platformie Windows zapewnia przyjazne środowisko graficzne, wysoką jakość prezentacji EKG oraz zaawansowany algorytm VERITAS analizy. Rzeczywiste zapisy z 12 kanałów z ciągłą rejestracja EKG „beat-by-beat” w pamięci nieulotnej flash dostarcza danych do analizy arytmii i analizy epizodów niedokrwienia. Wykrywanie migotania przedsionków, pobudzeń R na T, automatyczne rozpoznawanie zaburzeń rytmu, klasyfikacja/reklasyfikacja wzorców, pełna analiza ST z 12 odprowadzeń, trendy, analiza HRV, analiza stymulatorowa.

Pacjent otrzymuje do domu na okres 24 godzin mały, zwarty, lekki rejestrator specjalnie zaprojektowany z myślą o jego wygodzie. Wymiary 64x91x25mm i waga 125 g sprawiają, że jest mniejszy od innych 12-kanałowych rejestratorów.