• Sosnowiec, Al. Zwycięstwa 8

  • 32 296 31 96   |   576 296 969

USG naczyń

Badanie ultrasonografii naczyń krwionośnych wykonujemy w Pracowni Diagnostyki Nieinwazyjnej wykorzystując model echokardiografu firmy General Electric Medical Systems – VIVID3. To najwyższej jakości, całkowicie cyfrowe urządzenie ultrasonokardiograficzne z Dopplerem ciągłym, Pulsacyjnym, Kolorowym i Power Dopplerem wyposażonym w funkcję drugiej harmonicznej oraz pełne oprogramowanie naczyniowe, dysponujące głowicami 3.5 oraz 7.0 MHz

Wykonujemy następujące rodzaje badań naczyniowych:

  • Badanie USG tętnic szyjnych i kręgowych
  • Badanie USG tętnic wewnątrzczaszkowych
  • Badanie USG tętnic kończyn dolnych
  • Badanie USG żył kończyn dolnych
  • Badanie USG aorty brzusznej
  • Badanie USG tętnic nerkowych